Chybové kódy kolobežky Xiaomi M365

Ak má vaša kolobežka nejaké poškodenie alebo nefunguje spravne, väčššinou signalizuje chybu. Táto chyba sa indikuje zvukovým tónom vydaním hneď po zapnutí kolobežky tlačidlom. Tieto kódy dokážeme dekodovať pomocou tejto príručky.

Prvé číslo sú dlhé pípnutia, druhé číslo sú krátke pípnutia. Napríklad 14 to bude píííííííííííííííp – pip – pip – pip – pip.

 • 10 Chyba v komunikáci s BLE modulom
 • 11 Prúd vo fáze A motoru je abnormálny
 • 12 Prúd vo fáze B motoru je abnormálny
 • 13 Prúd vo fáze C motoru je abnormálny
 • 14 Problém so senzorom páčky plynu
 • 15 Problém so senzorom páčky brzdy
 • 18 Problém s hall senzorom v motoru
 • 21 Chyba komunikácie s BMS
 • 22 Nesprávne BMS heslo
 • 23 Nesprávne sériové číslo v BMS
 • 24 Nesprávne nabíjacie napätie
 • 26 Chyba regulátoru, zápis do flash memory zlyháva
 • 27 Nesprávne heslo regulátoru
 • 28 Stav niektorého z mosfetů je abnormálny
 • 29 Spodná hodnota niekterého z mosfetů je abnormálna
 • 35 Nesprávne sériové číslo koloběžky
 • 39 Teplota baterie je abnormálna
 • 40 Teplota regulátora je abnormálna

Pridaj komentár